Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Επιλέγοντας το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης εξασφαλίζετε, σε εσάς και την οικογένεια σας Οικονομική Ανεξαρτησία και το επιθυμητό μελλοντικό Βιοτικό Επίπεδο, στα χρόνια που πλέον δεν θα εργάζεστε.

Επιλέξτε ένα σύγχρονο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης που κατοχυρώνει για Σας :

  • Το Ποσό της Σύνταξης Σας
  • Το Χρόνο Συνταξιοδότησής Σας
  • Τον Τρόπο καταβολής της Σύνταξής σας (Ισόβια ή Ορισμένης Διάρκειας ή εφάπαξ ποσό)

Επιπρόσθετα, σας δίνει τη δυνατότητα να:

  • Μεταβιβάσετε την Σύνταξή σας σε άλλο δικαιούχο σε περίπτωση Απώλειας Ζωής, και να
  • Εξαγοράσετε μέρος των καταβολών σας ή να λάβετε Δάνειο από τα αποθέματα του Συμβολαίου σας.

Σχεδιάστε από νωρίς τα Χρυσά Χρόνια της Ζωής Σας επιλέγοντας σήμερα κάποια από τις λύσεις που σας προσφέρουμε!

Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας