Εξειδίκευση σε Μεγάλους Βιομηχανικούς και Κατασκευαστικούς Κινδύνους

Για τις επιχειρήσεις που κατέχουν Μεγάλης Αξίας Περιουσιακά στοιχεία όπως Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Περιεχόμενο, Εμπορεύματα, Μηχανολογικό Εξοπλισμό, κ.α. και ασκούν Ιδιαίτερη Δραστηριότητα, οι Σύμβουλοι μας εξειδικεύονται σε Tailor Made Ασφαλιστήρια σχεδιασμένα για Κινδύνους όπως Σεισμός, Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κακόβουλες Πράξεις, Κλοπή και ότι άλλο κατά περίπτωση απαιτείται.

Απευθυνόμαστε σε ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων όπως:

  • Ξενοδοχειακές Μονάδες
  • Τηλεοπτικοί Σταθμοί
  • Εμπορικά Κέντρα
  • Βιομηχανίες Παραγωγής Τροφίμων και Ποτών
  • Καπνοπαραγωγικές Μονάδες
  • Εκπαιδευτήρια
  • Ναυτιλιακές Εταιρείες
  • Φαρμακευτικές Εταιρείες
  • Επιχειρήσεις Παραγωγής Μετάλλων

Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας