Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων Ιδιωτών και Στόλων

Φροντίζουμε την ασφάλεια και την προστασία σας παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την πλήρη κάλυψη σας κατά τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, για την εξυπηρέτηση ή την διασκέδαση σας, ό,τι κι αν συμβεί.

Δική μας φιλοσοφία είναι η σωστή πληροφόρηση για κάθε ενδιαφερόμενο, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και στήριξη του σε κάθε πιθανή ζημιά ή ατύχημα.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

  • Αστική Ευθύνη (Έναντι τρίτων)
  • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα
  • Ατύχημα Οδηγού
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Πυρκαγιά
  • Ολική/Μερική Κλοπή
  • Καιρικά Φαινόμενα
  • Ίδιες Ζημιές (Μικτή)

Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας