Ασφαλίσεις Περιουσίας Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

Τα περιουσιακά αγαθά αποτελούν οικονομική και συναισθηματική επένδυση για εσάς και την οικογένεια σας. Όμως τόσο η περιουσία όσο και η επιχείρηση σας απειλούνται από πολλούς απρόβλεπτους κινδύνους εμποδίζοντας την εξασφάλιση και την προστασία που επιθυμείτε να δώσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Με τα προγράμματα ασφάλισης της περιουσίας και των επιχειρήσεων, πραγματοποιούμε την επιθυμία σας. Φροντίζουμε για την πλήρη κάλυψη του κτιρίου αλλά και του περιεχομένου του, αντιμετωπίζοντας οποιονδήποτε κίνδυνο και συμβάλλοντας στη συνέχεια του έργου σας.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

  • Φωτιά
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα
  • Αστική Ευθύνη
  • Βραχυκύκλωμα
  • Κλοπή
  • Σεισμός
  • Ληστεία Ταμείου
  • Απώλεια Κερδών
  • Κάθε Άλλο Τυχαίο Γεγονός

Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας