Ασφαλίσεις Μεταφορών

Η απρόσκοπτη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά η επιχείρηση σας. Όμως υπάρχουν κίνδυνοι που εμποδίζουν αυτήν την εύρυθμη διαδικασία.

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων σας και η προστασία από ζημιές ή απώλειες που μπορεί να συμβούν. Παρέχοντας τα κατάλληλα προγράμματα ασφάλειας για την κάθε επιχείρηση, δίνουμε τη δυνατότητα να συνεχίζετε με σιγουριά τις μεταφορές των φορτίων και την επίτευξη των στόχων σας.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

  • Φωτιά ή Έκρηξη
  • Προσάραξη ή Βύθιση Πλοίου
  • Ανατροπή ή Εκτροχιασμός Χερσαίου Μεταφορικού Μέσου
  • Σύγκρουση Μεταφορικού Μέσου
  • Θυσία Γενικής Αβαρίας
  • Είσοδος Νερού
  • Κακόβουλη Βλάβη
  • Κλοπή

Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας