Πως να διαλέξετε ασφάλεια

Στην επιλογή ενός ασφαλιστικού προγράμματος καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη τα εξής :

  • Όσο λιγότερες εξαιρέσεις και αναμονές έχει το Ασφαλιστικό Πακέτο τόσο καλύτερο είναι για εσάς.
  • Το ύψος του Κεφαλαίου Κάλυψης ανά συμβάν και ανά έτος πρέπει να είναι αυξημένο.
  • Την απαλλαγή ή το εκπιπτόμενο ποσό, Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή, τόσο χαμηλότερα είναι τα ασφάλιστρα. Βασικό κριτήριο είναι να ταιριάζει, όμως, στις δικές σας οικονομικές απολαβές.
  • Προσεκτική Επιλογή του Ασφαλιστή σας,
    Είναι καλύτερο να διαλέξετε κάποιον Ασφαλιστή που συνεργάζεται με διάφορες Ασφαλιστικές Εταιρείες ώστε να μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη Λύση από μια γκάμα Ασφαλιστικών Προγραμμάτων.
  • Να επιλέγετε το Πρόγραμμα που ανταποκρίνεται περισσότερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.