Ειδικά για την Ασφάλεια αυτοκινήτου. Τι να διαλέξω;

Σε μια εποχή με οικονομικές δυσκολίες, η βασική επιλογή για την Ασφάλιση αυτοκινήτου οδηγεί στην εύρεση της φθηνότερης Ασφαλιστικής Εταιρείας και κυρίως στις περιπτώσεις που το ενδιαφέρον περιορίζεται στο βασικό πακέτο της Αστικής Ευθύνης.

Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την επιλογή ενός Ασφαλιστικού Πακέτου όπως :

  • Τα όρια των Αποζημιώσεων για κάθε Κάλυψη του Ασφαλιστηρίου. Όσο πιο υψηλά είναι, τόσο καλύτερα είναι για εσάς.
  • Η φερεγγυότητα της Ασφαλιστικής Εταιρείας που θα συνεργαστείτε. Να είστε Καλυμμένοι σε κάθε απρόοπτη κατάσταση, δική σας ή της εταιρείας.
  • Έγκυρη και Έγκαιρη ενημέρωση πριν κάνετε την Ασφαλιστική σας επιλογή αλλά και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας.
  • Ανταπόκριση του Ασφαλιστικού Προγράμματος τόσο στις προσδοκίες σας, όσο και στην οικονομική σας ευχέρεια.